החלפת גלגל - סיוע בהחלפת גלגל בעקבות תקר ובתנאי שברכב יש גלגל רזרבי.

השירות ניתן בפריסה ארצית למעט כביש הערב.